اجتناب کرده اند ورود کالاهای ایرانی به بازار آفریقا


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، یونس گوئله ذکر شد: در سال جدید پیگیری بسیاری اجتناب کرده اند امتیازات می تواند نتایج بسیار مهمی برای خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات ایران داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به توانمندی های داخلی، ایجاد تغییرات در هر یک اجتناب کرده اند این بخش ها منتفع خواهد بود. اقتصاد ایران.”

وی ذکر شد: بهبود روابط تجاری همراه خود همسایگان یکی اجتناب کرده اند این انتخاب‌ها است کدام ممکن است خوشبختانه مقامات در ماه‌های فعلی امتحان شده زیادی برای افزایش روابط همراه خود همسایگان داشته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعاتی قابل مقایسه با افزایش خرید و فروش مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش تعرفه‌های تجاری در اصل کار قرار گرفته است. .”گرفته شده. یکپارچه این الگو قطعاً به افزایش صادرات ایران منجر خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز به اهمیت ارتقای استاندارد کالاهای ایرانی مراقبت از بازارهای در سراسر جهان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مکان اتاق ایران ذکر شد: فقط تحویل داد.

الجائله یکپارچه داد: اگر بتوانیم کالاهایی همراه خود استاندارد بهتر، قیمت کمتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کمتر ساخت کنیم، قطعا جایگزین فوق العاده خوبی برای رقبا در بازارهای مختلف خواهیم داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این طریق می توان آمار صادرات ملت را افزایش داد.

وی همراه خود دقیق اینکه بازار آفریقا یکی اجتناب کرده اند مهمترین بازارهایی است کدام ممکن است صادرکنندگان ایرانی می توانند به آن کانون توجه کنند، تصریح کرد: ۵۲ ملت در آفریقا موجود است کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند آنها اقتصادهای در جاری بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به رشدی را اداره می کنند. این اقتصادها قطعا خواستن به واردات دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بخش کالاهای ایرانی می توانند سهم بازار بالایی داشته باشند.

الژیلا ذکر شد: یکی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است چه در آفریقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در بازارهای تولید دیگری برای ما محدودیت تحمیل کرده، بحث لجستیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار کالاهای ایرانی است. اگر ظرفیت بار کالا اجتناب کرده اند طریق اقیانوس را افزایش دهیم، قطعاًً امکان حضور در بازارهایی قابل مقایسه با آفریقا برای ما فراهم تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری اعتقاد مشتریان به کالاهای ایرانی را افزایش می دهد کدام ممکن است برای خرید و فروش ما فوق العاده مهم {خواهد بود}.

انتهای پیام