اتوبوس شهری اردبیل ۱۷ ساله است


رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر اردبیل گفت: عمر مفید ناوگان حمل و نقل عمومی از ۱۰ سال به ۱۵ سال رسیده است و شاهد فرسودگی این ناوگان و نارضایتی برخی شهروندان در یک خط هستیم.

ابراهیم صفری |

ابراهیم صفری در جلسه رسمی شورای شهر اردبیل تاکید کرد: در دو سال اخیر به دلیل شرایط کرونری، مالکان این ناوگان با کاهش درآمد مواجه بوده و حتی برخی از این اتوبوس ها در پارکینگ ها و توقفگاه ها استفاده نمی شود. این وضعیت را باید شهرداری بخشید. اجاره از اتوبوس‌های شخصی.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر اردبیل گفت: در شرایط فعلی فعالیت این اتوبوس ها نیاز به ساماندهی دارد تا شاهد سرویس دهی یک طرفه اتوبوسرانی به ساکنان مناطق کم برخوردار و شهرهای جدید باشیم. “

ما شاهد فرسودگی ناوگان حمل و نقل هستیم

رئیس کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای شهر اردبیل گفت: از سال ۸۴ تاکنون حتی یک دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری اردبیل اضافه نشده است و ۱۷ سال است که شاهد استفاده از این ناوگان هستیم.

ابراهیم صفری بیان می کند: عمر ناوگان حمل و نقل عمومی از ۱۰ سال به ۱۵ سال رسیده است و شاهد تشنگی این ناوگان و نارضایتی برخی افراد در خط تک هستیم.

وصول چک های برگشتی راه را برای پرداخت بدهی های شهرداری هموار می کند

ابراهیم صفری درباره تعیین تکلیف چک های برگشتی و اقساط مبلغ چک و پرداخت دیرکرد آن گفت: اگرچه وضعیت مالی شهرداری مناسب نیست، اما با دادن چک معوق و استرداد مبلغ این چک به شهرداری. حساب ها می تواند وسیله ای برای شهرداری ها و دارندگان چک باشد.

وی افزود: با توجه به فسخ قرارداد برخی شرکت های خدماتی در حوزه سفر، تمدید قرارداد دو تا سه ماهه در اولویت معاونت های خدمات شهری قرار گرفته است و شایسته است با انتخاب به موقع سرویس های ایاب و ذهاب، جایگاه خوبی در این زمینه اتخاذ شود. “

اتوبوس شهری

اتوبوس شهری اردبیل ۱۷ ساله است