آمریکا همراه خود قهرمانان کشتی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک در پان‌آمریکن/ به نظر می رسد همه هستند جز تیلور


به گزارش ایسنا، مخلوط کردن نیروی کار سراسری کشتی آزاد آمریکا مراقبت از رقبا‌های قهرمانی پان آمریکن در حالی گفتن شد کدام ممکن است دیوید تیلور چهره شاخص کشتی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارنده مدال‌های طلای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المپیک {در این} رقبا‌ها غایب {خواهد بود}.

جردن باروز دارنده ۵ طلای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی طلای المپیک، کایل دیک دارنده ۳ طلای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی برنز المپیک، جی‌دن کاکس دارنده ۲ مدال طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی برنز المپیک اجتناب کرده اند جمله چهره‌های شاخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان‌دار کشتی آمریکا {در این} رقبا ها خواهند بود.

مخلوط کردن نیروی کار سراسری کشتی آزاد آمریکا در رقبا‌های پان آمریکن کدام ممکن است حدس و گمان به اجتناب کرده اند ۱۵ به همان اندازه ۱۸ اردیبهشت در مکزیک برگزار شود، به رئوس مطالب زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: توماس گیلمان

وزن ۶۱ کیلوگرم: دیتون فیکس

وزن ۶۵ کیلوگرم: جوزف مک‌کنا

وزن ۷۰ کیلوگرم: زین بدرفورد

وزن ۷۴ کیلوگرم: کایل دیک

وزن ۷۹ کیلوگرم: جردن باروز

وزن ۸۶ کیلوگرم:زاهید والنسیا

وزن ۹۲ کیلوگرم: جی دن کاکس

وزن ۹۷ کیلوگرم: کایل اسنایدر

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: نیکولاس گویازدوفسکی

لیست درگاه نیروی کار‌ها {در این} رقبا‌ها توسط اتحادیه جهانی کشتی آشکار شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اوزان ۵۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۱ کیلوگرم آمریکا، دوکشتی‌گیر راه اندازی شد شده است.

انتهای پیام