آمار سفرهای داخلی ایران مرکزی


مرکز آمار ایران گزارشی از تعداد سفرهای داخلی ایرانیان منتشر می کند.

آمار سفرهای داخلی ایران مرکزی

به گزارش دیدشهر، تحقیقات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰، ۷۶ درصد خانوارهای ایرانی سفرهای داخلی را در منازل اقوام و آشنایان، ۱۲ درصد در ویلا و آپارتمان شخصی، ۶ درصد در ویلا و آپارتمان استیجاری، ۳ درصد گذرانده اند. در اسکان عمومی، ۱ درصد در چادرها و کمپ های خصوصی، ۱ درصد در اقامتگاه های سازمانی و ۲ درصد در سایر اقامتگاه ها اقامت می کنند.

بر اساس این تحقیق سفر از سبد خرید ۷۰ درصد خانوارهای ایرانی حذف شده است.

تورم که در نهایت مربوط به گرانی سفر است را می توان یکی از دلایل آن دانست.