آغاز صدور پروانه ساختمانی در شهرک الهیه


شهردار اردبیل در مراسمی که در شهر الهیه برگزار شد از آغاز صدور پروانه ساخت در شهر الهیه خبر داد.

محمود صفری

محمود صفری با اعلام این خبر در جمع دکتر نیکزاد نایب رئیس مجلس، اعضای شورای شهر و جمعی از مسئولان منطقه و شهرستان افزود: با صدور پروانه ساخت ۲۵ هزار واحد مسکونی در شهرستان الهیه. حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان در شهری که از امکانات و زیرساخت های مناسب برخوردار باشد، آماده مالکیت مسکن خواهند بود.

شهردار اردبیل ضمن اعلام این خبر خوش به مردم، تصریح کرد: مالکان قطعات مسکونی واقع در هر ۴ بلوک شهرک الهه می توانند از فردا نسبت به دریافت پروانه ساختمانی و صدور پروانه ساختمانی با مراجعه به منطقه ۲ شهرداری اردبیل اقدام کنند. ، شنبه ۱ مرداد.