آشوری ها: مسئولان تا حد زیادی اجتناب کرده اند کاراته حمایت کنند/ تنها نیروی کار سراسری اول راهی مسابقات قهرمانی آسیا تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسن عاشوری دانستن درباره راه اندازی مرحله یک اولین لیگ کاراته اظهار داشت: لیگ های کاراته ایران در ۳ مرحله برگزار می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفرات برتر برای حضور در مسابقات جهانی کاراته انواع می شوند. آبان ماه بلند مدت برگزار تبدیل می شود.

vp فدراسیون کاراته علاوه بر این دانستن درباره این سیستم های نیروی کار های سراسری کاراته اظهار داشت: ۱۶ مرحله اردو برای پسرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵ مرحله برای بانوان به همان اندازه شهریور ماه بلند مدت برگزار تبدیل می شود. اولاً ورزشی های جهانی کاراته در آمریکا را جلو داریم کدام ممکن است هر کدام ۵ امتیاز برای بهمن عسگری، ذبیح الله پورشیب، سجاد نبرد زاده، سارا بهمنیار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمیده عباسی به کف دست آوردیم. در وسط زودتر این مسابقات در لهستان ۵ مهره داشتیم کدام ممکن است تمامی نمایندگان ایران به فینال راه یافتند کدام ممکن است حاصل آن عالی طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ نقره بود.

وی افزود: پس اجتناب کرده اند آن، ازبکستان اجتناب کرده اند ۱۴ به همان اندازه ۹ مردادماه میزبان مسابقات کاراته قهرمانی آسیا در کلاس های اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون فدراسیون انتخاب گرفته است کدام ممکن است مراقبت از این رقبا ها تنها نیروی کار بزرگسالان {در این} رقبا ها نمایندگی تنبل. رقبا برای حضور قادر مطلق.” استفاده در مناسبت مهم ورزشی های آسیایی.

عاشوری خاطرنشان کرد: مسابقات کاراته کشورهای اسلامی در روزهای ۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸ مردادماه در شهر قونیه ترکیه برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در ۲ فاصله مسابقات قهرمانی آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات کشورهای اسلامی جایگزین مغتنمی برای کادر فنی نیروی کار های سراسری بهتر برای آمادگی تا حد زیادی برای مسابقات {خواهد بود}. قهرمانی احترام باقی مانده برای اشخاص حقیقی کدام ممکن است ممکن است به کسب مدال های رنگی کاراته در ورزشی های آسیایی کمک تنبل. مسابقات کاراته اجتناب کرده اند ۲۰ به همان اندازه ۲۱ شهریور در ورزشی های آسیایی برگزار تبدیل می شود، کاراته ایران بار تولید دیگری همراه خود هدف قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید سربلندی راهی این رقبا ها می تواند.

vp فدراسیون کاراته در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود رادیو فرضیش در خصوص وضعیت حمایت اجتناب کرده اند کاراته ایران اظهار داشت: در جریان مسابقات انتخابی نیروی کار های سراسری در کلاس های اساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگسالان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مرحله یک لیگ کاراته ۱ بارقه های تکیه بر بلند مدت ای روشن را شاهد بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید بگویم کدام ممکن است ظرفیت کاراته ایران درست است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ ترسی اجتناب کرده اند آن {وجود ندارد}. اگر شرایط مورد نیاز فراهم شود قطعا می توانیم قهرمان بلامنازع آسیا شویم. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان در شکاف کوتاهی این ظرفیت در کاراته ایران موجود است.

عالی آشوری در نهایت آرزو کرد ملاحظه تا حد زیادی مسئولان به کاراته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اجتناب کرده اند مسئولان آرزو می کنم حمایت بیشتری اجتناب کرده اند کاراته داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها بیشتری برای این منطقه فراهم کنند. کاراته این پتانسیل را دارد کدام ممکن است به هر قیمتی به ۱ سرمایه تغییر شود.

انتهای پیام