آسفالت جاده صخاره کارشناس بعد از ۶ سال


شهردار اردبیل از آسفالت ریزی جاده ساخارا به طول ۱۴ متر توسط کارشناسان خبر داد و گفت: آسفالت ریزی این جاده یکی از خواسته های چندین ساله اهالی است که در حال انجام است.

آسفالت جاده صخاره کارشناس بعد از 6 سال

به گزارش شهرخان، محمود صفری در بازدید از روند روسازی جاده صخره واقع در اخپره گفت: جاده ۱۴ متری صخره اخپره که حدود ۶ سال از ساخت آن می گذرد با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد روکش آسفالت می شود. تومان و در هفته های آینده به اهالی تحویل داده می شود.
وی با بیان اینکه طول پروژه ۹۰۰۰ متر مربع و مساحت آن ۱۲ هزار و ۶۰۰ متر مربع است، افزود: میزان آسفالت مصرفی قابل توجه است به طوری که آسفالت مصرفی این جاده حدود ۲۰۰۰ تن است.

شهردار اردبیل با تاکید بر اینکه با آسفالت ریزی مشکلات جمعیت در فصل زمستان به ویژه در زمان بارش برف برطرف می شود، تصریح کرد: برای زیرسازی معابر فوق حدود ۵ میلیارد تومان هزینه شده است که شامل جداول و جدول گذاری و جدول گذاری و جدول گذاری می شود. سنگفرش

وی گفت: در سال های اخیر وجود مشکلات متعدد قانونی باعث شد تا شهرداری نتواند برای آسفالت جاده وارد جاده شود و پس از مطالبه عمومی، با پیگیری های شهرداری در جلسات متعدد با متولیان امر، مشکل برطرف شد. و اکنون شاهد آسفالت کردن جاده هستیم.”
صفری بیان کرد: یکی از وظایف شورای شهرداری رفع مطالبات و مشکلات مردم است و تلاش می کنیم در اسرع وقت به درخواست های مردم پاسخ دهیم.