آریتمی – یافتن سلامتی خودآریتمی – یافتن سلامتی خود
سارا ایکس
جمعه ۲۱/۰۱/۲۰۲۲ – ۱۷:۳۰

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

توضیحات فراخوان

به دنبال سلامتی خود باشید

در مورد تلاش های فعلی و آینده NHLBI برای بهبود سلامت از طریق تحقیق و کشف علمی در مورد آریتمی ها بیاموزید.

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
استخدام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/