آریتمی – ویدیوی COVID-19آریتمی – ویدیوی COVID-19
سارا ایکس
جمعه، ۲۱/۰۱/۲۰۲۲ – ۱۷:۲۰

زمینه
سفید

نوع پیامک
توصیفی

توضیحات فراخوان

ویدیوی ما را در مورد اینکه چگونه SARS-CoV-2، ویروس مسئول COVID-19، می‌تواند باعث ایجاد یا بدتر شدن آریتمی شود، تماشا کنید. ما همچنین اطلاعات و منابعی را در مورد نحوه کار سخت برای حمایت از تحقیقات حیاتی COVID-19 ارائه می دهیم.

تم نماد تماس
آبی

آدرس را نشان نده
استخدام

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/