آبشار زیبای شوله لر در دره سی


ترکیب بی نظیر صخره، آب و سرسبزی هر بیننده ای را به وجد می آورد و آبشار شوللر در دره سی در شهر گرمی یکی از این مجموعه بی نظیر است.

آبشار زیبای شوله لر در دره سی

معرفی آبشار شوله لر دره سی


به گزارش دیدشهر، گرمی را می توان شهر آبشارهای کوچک و بزرگی نامید که شگفت انگیز هستند. جایی که هجوم آب و صخره ها برای همه شگفت انگیز و جالب خواهد بود.

شوللر درهسی به معنای دره آبشار است.

شوله لر درسی یکی از مکان های مهم و زیبای روستای قزلو شهرستان گرمی با ده ها آبشار بزرگ و کوچک است.

در این دره که از شرق روستای قزلو شروع شده و تا مجاورت روستای شوون سفالی ادامه دارد، آبشارهای بزرگ و کوچک زیادی به چشم می خورد که در مسیر دره و میان صخره ها و صخره ها قرار گرفته اند.

بزرگترین آبشار این دره بویوک شوله است که حدود ۲۱ متر ارتفاع دارد و در انتهای دره و نزدیک روستای شاون پایین قرار دارد.

ارتفاع تمام آبشارهای این دره کمتر از ۱۶ متر است، اما این آبشار نسبت به بقیه ارتفاع قابل توجهی دارد.

آبشار شوله لر دره سی در موقعیت جغرافیایی N3859 E4808 در استان اردبیل و در فاصله هفت کیلومتری جنوب شرقی شهرستان گرمی قرار دارد.

از جمله این آبشارها می توان به جمعه شولسی، سولدوز اوچن شولسی، ایلانلی شولسی، قیزیل قیه شولسی و جن دره شولسی اشاره کرد.

در روستای قوزلو در دره شوله لر سه درخت گردو کهنسال با قدمتی بیش از ۶۰۰ سال در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

آبشار شول لر دره سی می تواند بازدیدهای توریستی از سراسر ایران را برگزار کند و این جاذبه طبیعی ناب را به همگان نشان دهد.

در این مورد بخوانید: